Algemene reserveringsvoorwaarden

Inhoudsopgave

 1. Toepassingsgebied
 2. Diensten van SNOWELL
 3. Diensten van de sportwinkel/aanbieder
 4. Tarieven voor huurmateriaal, aanvullende producten en activiteiten
 5. Skiverhuur - familie- en kinderaanbiedingen
 6. Reserveringskosten
 7. Betaling
 8. Waardebon
 9. Reservering / factuur | Voucher
 10. SNOWELL Covid zorgeloos pakket - Vereenvoudigde annuleringsvoorwaarden
 11. Skiverhuur - wijziging of annulering van de reservering voor begin van de huurperiode
 12. Skiverhuur - wijziging of annulering van de reservering na het begin van de huurperiode
 13. Skiverhuur - inontvangstname en teruggave van het huurmateriaal
 14. Skiverhuur - ruilen / wisselen van huuruitrusting
 15. Skischool - wijziging of annulering van de reservering voor begin van de activiteit
 16. Skischool - wijziging of annulering van de reservering na het begin van de activiteit
 17. Verzekering
 18. Disclaimer
 19. Privacybeleid
 20. Voertaal
 21. Jurisdictie

1. Toepassingsgebied

De volgende algemene boekingsvoorwaarden zijn van toepassing tussen SNOWELL International AG (hierna SNOWELL genoemd) en de klant (hierna de huurder genoemd). Zij beperken zich uitsluitend tot de reservering / boeking (hierna de reservering genoemd) voor wintersportartikelen en -uitrustingen (hierna huurmateriaal genoemd) en aanverwante artikelen (bv. depot) van sportwinkels en wintersport- en vrijetijdsactiviteiten (hierna “activiteiten” genoemd) van skischolen, gidsen, etc. (hierna “aanbieder” genoemd) via de website www.snowell.com (hierna het internet genoemd).

 omhoog

2. Diensten van SNOWELL

SNOWELL onderhoudt een op het internet gebaseerd systeem voor het vooraf reserveren van wintersportartikelen en –uitrustingen, aanverwante artikelen en activiteiten. SNOWELL maakt gebruik van een versleutelde verbinding "SSL" (Secure Socket Layer), die een beveiligde verbinding tussen de Internet-browser van de klant en het SNOWELL reserveringssysteem tot stand brengt. Dit reserveringsysteem omvat de presentatie en de boekbaarheid van huurmateriaal, aanverwante artikelen en activiteiten van de met SNOWELL samenwerkende sportwinkels/aanbieders. Na voltooiing van het boekings- en betalingsproces is SNOWELL enerzijds beducht dat de klant een document (voucher) ontvangt, waarmee hij bij de sportwinkel/aanbieder zijn aanspraak op het (huur)materiaal/de activiteit geldend kan maken en anderzijds beducht dat de reserveringsinformatie zal worden doorgestuurd naar de door de klant gekozen sportwinkel/aanbieder.

Onmiddellijk na elke voltooide reservering stuurt SNOWELL de klant per e-mail, naar het bij de reservering aangegeven e-mail adres, de link naar zijn reservering. Via deze link kan de klant de factuur of voucher, de contactgegevens van de sportwinkel/aanbieder, de plattegrond en de openingstijden uitprinten.

 omhoog

3. Diensten van de sportwinkel/aanbieder

De sportwinkel/aanbieder is verplicht om alle reserveringen te accepteren en de geboekte service aan de klant te bieden. Het feitelijke contract komt uitsluitend tussen de klant en de sportwinkel/aanbieder tot stand en ontstaat bij het gebruik van de geboekte dienst.

 omhoog

4. Prijzen van huurmateriaal, aanvullende producten en activiteiten

De prijzen zijn inclusief alle belastingen en heffingen die op dat moment van toepassing zijn. De prijzen kunnen worden weergegeven in CHF en EUR, en ook dienovereenkomstig worden betaald. Prijsverschillen tussen de sportwinkel en SNOWELL kunnen door te late of onjuiste meldingen van de sportwinkel ontstaan. Deze vallen buiten de invloedssfeer en de aansprakelijkheid van SNOWELL.

4.1 Het huurmateriaal is verdeeld in verschillende categorieën (sterren) en leeftijdsgroepen (kinderen, jeugdigen, volwassenen). De eigenlijke selectie van merken en modellen van het ski-en snowboard materiaal vindt plaats in de plaatselijke sportwinkel. De aanvullende informatie per persoon (leeftijd, lengte, schoenmaat, gewicht, niveau, hoofdomvang) bij de selectie van het huurmateriaal zijn niet-bindend. Ze dienen alleen ter informatie voor de sportwinkel om het huurmateriaal klaar te kunnen zetten.

4.2 De activiteiten zijn onderverdeeld in verschillende categorieën (groepscursus, privécursus, pakketten), leeftijdsgroepen (kinderen, jeugdigen, volwassenen) en aantal dagen/uren. De feitelijke indeling in een groep of toewijzing aan een leraar vindt op de locatie plaats. De aanvullende informatie per persoon (leeftijd, niveau, taal, etc.) is niet-bindend. Ze dient alleen als informatie voor de aanbieder ten behoeve van de groepsindeling of toewijzing van een leraar.

 omhoog

5. Skiverhuur - familie- en kinderaanbiedingen

SNOWELL heeft speciale aanbiedingen voor families zoals „kinderen t/m 10 jaar huren gratis“ en „gratis helm voor kinderen en tieners“. Deze aanbiedingen zijn individueel en worden bij elke skiverhuurwinkel vermeld. SNOWELL heeft speciale aanbiedingen voor families zoals „kinderen t/m 10 jaar huren gratis“ en „gratis helm voor kinderen en tieners“.

Deze aanbiedingen zijn individueel en worden bij elke skiverhuurwinkel vermeld.
Het bij de skiverhuurwinkel aangegeven kind-gratis-aanbod is geldig onder de volgende voorwaarden:

Het gratis aanbod voor kinderen geldt NIET bij de huur van alle soorten schoenenverhuur, rodel/slee, veiligheidsuitrustingen en huur van een skidepot.

Alle geboekte kinderen t/m 14 jaar (in Frankrijk + Andorra t/m 13 jaar) ontvangen de helm voor de huurperiode gratis!

 omhoog

6. Reserveringskosten

6.1 Reserveringskosten skiverhuur
SNOWELL berekend naast de tarieven reserveringskosten van EUR 1.00 - EUR 3.00 of CHF 2.00 - CHF 5.00. De berekening is gebaseerd op de huurperiode. De reserveringskosten worden berekend per reservering / boeking. Het aantal personen op de reservering is niet van invloed op de berekening van de reserveringskosten.
EUR 1.00 / CHF 2.00 bij een boeking van 1-2 huurdagen
EUR 2.00 / CHF 3.50 bij een boeking van 3-4 huurdagen
EUR 3.00 / CHF 5.00 bij een boeking vanaf 5 huurdagen

6.2 Reserveringskosten skischool
SNOWELL berekent naast de tarieven reserveringskosten van EUR 2.00 – EUR 5.00 of CHF 2.50 – CHF 6.00. De berekening is gebaseerd op het boekingsbedrag van de reservering.
EUR 2.00 / CHF 2.50 bij een boekingswaarde tot € 150 of CHF 180
EUR 3.00 / CHF 3.50 bij een boekingswaarde van € 151 - € 300 of CHF 181 - 360
EUR 4.00 / CHF 5.00 bij een boekingswaarde van € 301 - € 450 of CHF 361 - 540
EUR 5.00 / CHF 6.00 bij een boekingswaarde vanaf € 451 of CHF 541

 omhoog

7. Betaling

7.1. SNOWELL biedt de klant de mogelijkheid aan om te betalen door middel van overmaking op een bankrekening van SNOWELL. Deze mogelijkheid wordt alleen weergegeven bij skiverhuur-reserveringen die 7 dagen voor de eerste huurdag afgesloten zijn. Na de reservering ontvangt de klant per e-mail de link naar de uitdraai van zijn factuur met de vermelde bankrekening. Zodra de volledige betaling is ontvangen door SNOWELL, stuurt SNOWELL de klant per e-mail de link naar zijn vouchers. Deze betalingsmogelijkheid is bij reservering van skicursussen en andere activiteiten niet mogelijk!

7.2. Verder kan de totaalprijs van de reservering met VISA (kredietkaarte en debetkaarte), Mastercard (kredietkaarte en debetkaarte), Carte Bleu, iDeal, Bancontact, Klarna (vroeger Sofortüberweisung), Apple Pay, Google Pay, Alipay of Postfinance voldaan worden. De afwikkeling van de betaling wordt gedaan via een externe payment provider (Worldline Financial Services (Europe) S.A.). SNOWELL is een PCI DSS gecertificeerd bedrijf en bewaart dus geen betalingsgegevens. Bij betaling zoals onder 6.2. beschreven ontvangt de klant via e-mail de link om de voucher te kunnen uitprinten.

In het geval van latere aanpassingen van de boeking of restitutie is SNOWELL, in overleg met de klant, bevoegd het ontstane verschil op het betaalmiddel te debiteren of te crediteren.

 omhoog

8. Waardebon

Door gebruik te maken van de waardebonnen van SNOWELL accepteert de waardebonhouder de volgende algemene en aanvullende waardebon-voorwaarden, waarbij naast deze voorwaarden, de algemene reserveringsvoorwaarden van SNOWELL International AG van toepassing zijn.

8.1. Algemene voorwaarden
8.2. Aanvullende voorwaarden voor de gratis-waardebonnen
8.3. Aanvullende voorwaarden voor waardebonnen van het SNOWELL-BONUS-PROGRAMMA
8.4. Aanvullende voowaarden voor het kopen van cadeaubonnen

 omhoog

9. Reservering / factuur | Voucher

Met de voltooiing van de reservering, bevestigt de klant de juistheid van de door haar gemaakte reservering en alle daarin opgenomen gegevens. De reservering is geldig vanaf het moment dat SNOWELL de bevestiging per e-mail verzonden heeft met de link naar de uitdraai van de factuur of voucher aan de klant.

De klant is na zijn reservering vervolgens verplicht, de op het internet en per e-Mail toegezonden factuur en/of voucher direct op juistheid te verifiëren. Afwijkingen in de reservering dienen per ommegaande aan SNOWELL te worden gemeld. Zijn er geen afwijkingen dan is de reservering ook geldig en bindend voor de klanten. Voor ingebruikname van de geboekte diensten dient de klant uitsluitend de voucher te tonen en af te geven in de sportwinkel/bij de aanbieder.

 omhoog

10. SNOWELL Covid zorgeloos pakket - Vereenvoudigde annuleringsvoorwaarden

In principe zijn de algemene annuleringsvoorwaarden volgens artikel 11 van toepassing en indien een annulering in verband met Covid wordt gedaan, gelden de volgende voorwaarden.

U ontvangt het volledige bedrag van uw reservering terug, als u de annulering tijdig meldt bij info@snowell.com:
Bovendien moet een van de volgende voorwaarden van toepassing zijn:

* = In deze gevallen moet een medisch attest of een andere vorm van bewijs worden verstrekt

Als de skiverhuurshop of de skischool uw reservering annuleert, informeren wij u en vindt de terugbetaling automatisch plaats.

SNOWELL garandeert u een snelle terugbetaling
Net zoals in het vorige winterseizoen krijgen onze klanten in geval van annulering het boekingsbedrag binnen 5 dagen teruggestort.

 omhoog

11. Skiverhuur - wijziging of annulering van de reservering voor begin van de huurperiode

Indien een annulering in verband met Covid wordt gedaan, zijn de annuleringsvoorwaarden van artikel 10 van toepassing, in alle andere gevallen gelden de volgende voorwaarden.

De klant kan tot 24 uur voor inontvangstname, van zijn huurmateriaal of het in gebruik nemen van aanverwante artikelen, de reservering tijdelijk en inhoudelijk, zonder extra kosten, laten veranderen. De verandering dient schriftelijk of telefonisch aan SNOWELL te worden bevestigd.

Annulering van een reservering moet 1 dag vóór het begin van de huurperiode schriftelijk worden gemeld aan SNOWELL. SNOWELL berekent voor de annulering van een reservering 5 % van het huurbedrag en de op de voucher vermelde reserveringskosten (zie artikel 6). Het verschil wordt onmiddellijk aan de klant terugbetaald.

Ongunstige weersomstandigheden geven geen recht op annulering. Indien het geboekte huurmateriaal door de klant te laat, of om andere redenen niet in ontvangst wordt genomen of voortijdig terug wordt gebracht, kan SNOWELL van een restitutie afzien.

 omhoog

12. Skiverhuur - wijziging of annulering van de reservering na het begin van de huurperiode

Als de annulering plaatsvindt op de eerste dag van de huurperiode of daarna, worden annuleringskosten ter waarde van 100% van het geboekte materiaal of de geleverde service in rekening gebracht.

In geval van ziekte of ongeval van de klant tijdens de huurperiode, kann een gedeeltelijke terugbetaling van de huurprijs alleen plaatsvinden als aan de volgende voowaarden is voldaan:

Hierna ontvangt de klant een pro rata terugbetaling van de betaalde huurprijs. Als in de boeking gebruik is gemaakt van de kind-gratis-aanbieding, dan wordt bij wijzigingen van de huurperiode van het materiaal voor volwassenen het kind-gratis-aanbod ongeldig of moet het worden betaald (zie artikel 5).

 omhoog

13. Skiverhuur - inontvangstname en teruggave van het huurmateriaal

Het inontvangstnemen van het huurmateriaal door de klanten dient te gebeuren op de 1e huurdag bij de skiverhuur-shop welke is aangegeven op de voucher. Indien gewenst kan de klant het huurmateriaal op de dag voor de eerste huurdag vanaf 16:00 uur ophalen, in Frankrijk en Andorra vanaf 17:00 uur (uitgezonderd nachtskiën). Bij het afhalen van het huurmateriaal in de skiverhuur-shops dient de klant een officieel identiteitsbewijs met foto (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) alsook zijn voucher voor te leggen en gaat ermee akkoord dat van deze documenten een kopie kan worden gemaakt.

Teruggave van het huurmateriaal dient te gebeuren op de laatste dag van de overeengekomen huurperiode voordat de sportshop sluit. De klant moet zichzelf informeren over de sluitingstijden van de skiverhuur-shop. In het geval van een langer gebruik van het huurmateriaal wordt het verschil tussen de daadwerkelijk gebruikte huurperiode en de gereserveerde en betaalde huurperiode berekend naar de ter plaatse geldende huurvoorwaarden. Dit verschil dient direct ter plaatse te worden voldaan.

 omhoog

14. Skiverhuur - ruilen / wisselen van huurmateriaal

Wisselen van het huurmateriaal in de skiverhuur-shop, tijdens de duur van de huur, in een hogere categorie alsook het omwisselen van ski naar snowboard of omgekeerd is in de meeste skiverhuur-shops mogelijk. Hiervoor gelden de desbetreffende huurvoorwaarden van de skiverhuur-shop ter plaatse. Bij het omwisselen naar een lagere (prijs)categorie ontstaat geen recht op restitutie / reductie van de reeds voldane huurprijs.

 omhoog

15. Skischool – verandering of annulering van de reserving voor de start van de activiteit

Indien een annulering in verband met Covid wordt gedaan, zijn de annuleringsvoorwaarden van artikel 10 van toepassing, in alle andere gevallen gelden de volgende voorwaarden.

De klant kan tot 24 uur voor de start van de activiteit de tijd en inhoud van de reservering zonder extra kosten laten veranderen. De verandering moet schriftelijk aan info@snowell.com worden meegedeeld.

Model 1: volledige terugbetaling tot 24 uur voor de start van de activiteit.
Model 2: volledige terugbetaling tot 31 dagen voor start van de activiteit,
                80% restitutie tussen 30 en 8 dagen daarvoor en,
                50% restitutie tussen 7 daen en 24 uur voor de start van de activiteit.
Model 3: 90% restitutie tot 31 dagen voor de start van de activiteit,
                50% restitutie tussen 30 en 8 dagen voor de start van de activiteit.

Als de weersomstandigheden of andere belemmeringen het om veiligheidsredenen niet mogelijk maken de gehele activiteit uit te voeren, heeft de aanbieder de mogelijkheid om de activiteit uit te stellen of te annuleren. Alleen in geval van annulering door de aanbieder wordt het volledige reseveringsbedrag terugbetaald.

Elke vorm van annulering van de boeking moet onmiddellijk schriftelijk aan info@snowell.com worden doorgegeven.

 omhoog

16. Skischool – wijziging of annulering van de reservering na de start van de activiteit

De klant moet zijn voucher in gedrukte vorm en met een officieel identiteitsbewijs met pasfoto (bijv. paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) aan de skischool voorleggen.

In geval van de activiteit later wordt gestart of annulering van individuele dagen als gevolg van slechte weersomstandigheden, moet de klant contact opnemen met de aanbieder en een minnelijke oplossing zoeken. Elke schriftelijke goedkeuring van de aanbieder voor een evenredige restitutie moet door de klant worden verzonden naar info@snowell.com.

In geval van ziekte of ongeval tijdens de periode van de activiteit, kan een gedeeltelijke restitutie van de boekingsprijs alleen worden uitgevoerd als aan de volgende punten wordt voldaan:

 omhoog

17. Verzekering

Een verzekering tegen aansprakelijkheid, schade, materiaaldefect, diefstal, ongeval, reddingskosten etc. is NIET inbegrepen in de prijs. De klant dient hiervoor zelf te zorgen. SNOWELL zelf sluit uitdrukkelijk geen verzekeringen af. Inzake verzekeringen gelden de plaatselijke voorwaarden van de sportwinkels/aanbieders.

 omhoog

18. Disclaimer

SNOWELL is slechts aansprakelijk voor schade die het eigenlijke reserveringsproces betreffen. Aangezien SNOWELL uitsluitend optreedt als tussenpersoon, wordt het daadwerkelijke contract uitsluitend gesloten tussen de boekende klant en de respectievelijke sportwinkel/aanbieder. Derhalve is SNOWELL niet belast met de uitvoering van een dergelijk huurverdrag en heeft SNOWELL hier ook geen invloed op. Er kan daarom ten aanzien van SNOWELL geen aanspraak worden gemaakt op claims die op basis van diefstal, breuk, ongevallen etc. ontstaan. Dergelijke claims kunnen uitsluitend worden gedaan tegenover de respectievelijke sportwinkel/ aanbieder. Elke aansprakelijkheid voor lichte nalatigheid is uitgesloten.

 omhoog

19. Privacybeleid

Persoonlijke gegevens die door de klant bij de reservering worden opgegeven, worden in overeenstemming met de geldende nationale en Europese regels inzake gegevensbescherming, uitsluitend voor de verwerking van de reservering gebruikt. SNOWELL waarborgt de vertrouwelijkheid van de gegevens en zal deze niet verkopen, verhuren of anderszins ter beschikking stellen aan derden. Persoonlijke gegevens worden alleen voor de voorbereiding van het contract aan de sportwinkel/aanbieder doorgegeven. Meer, en gedetailleerde informatie over onze Privacybeleid kan worden nagelezen op www.snowell.com .

 omhoog

20. Voertaal

De voertaal die wordt gebruikt bij juridische geschillen is het Duits. Alle vertalingen in andere talen dienen als doel om onze klanten te informeren. De contractueel bindende versie is opgesteld in het Duits.

 omhoog

21. Jurisdictie

Op alle juridische geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met reserveringen via www.snowell.com is uitsluitend Liechtenstein recht van toepassing. De bevoegde rechtbank is gevestigd in Vaduz.

SNOWELL International AG, in november 2018

Visa Mastercard ideal Klarna Apple Pay PostFinance CB Alipay Bancontact

Boekingsinformatie: © SNOWELL International AG | Duxgass 25 | 9494 Schaan | Telefoon: +423 239 61 81 | E-mail: info@snowell.com