Algemene reserveringsvoorwaarden

Inhoudsopgave

 1. Toepassingsgebied
 2. Diensten van SNOWELL
 3. Diensten van de skiverhuur-shop
 4. Huurmateriaal en tarieven
 5. Familie- en kinderaanbiedingen
 6. Reserveringskosten
 7. Betaling
 8. Waardebon
 9. Reservering / factuur | Voucher
 10. Wijziging of annulering van de reservering voor begin van de huurperiode
 11. Wijziging of annulering van de reservering na het begin van de huurperiode
 12. Inontvangstname en teruggave van het huurmateriaal
 13. Ruilen / wisselen van huuruitrusting
 14. Verzekering
 15. Disclaimer
 16. Privacyverklaring
 17. Voertaal
 18. Jurisdictie

1. Toepassingsgebied

De volgende algemene boekingsvoorwaarden zijn van toepassing tussen SNOWELL International AG (hierna SNOWELL genoemd) en de klant (hierna de huurder genoemd). Zij beperken zich uitsluitend tot de reservering / boeking (hierna de reservering genoemd) en voor winter sportartikelen en -uitrustingen (hierna huurmateriaal genoemd) en aanverwante artikelen (bv. depot) via de website www.snowell.com (hierna het internet genoemd).

 omhoog

2. Diensten van SNOWELL

SNOWELL onderhoudt een op het internet gebaseerd systeem voor het vooraf reserveren van wintersportartikelen en –uitrustingen alsmede aanverwante artikelen. SNOWELL maakt gebruik van een versleutelde verbinding "SSL" (Secure Socket Layer), die een beveiligde verbinding tussen de Internet-browser van de klant en het SNOWELL reserveringssysteem tot stand brengt. Dit reserveringsysteem omvat de presentatie en de boekbaarheid van huurmateriaal en aanverwante artikelen van de met SNOWELL samenwerkende skiverhuur-shops. Na voltooiing van het boekings- en betalingsproces is SNOWELL enerzijds beducht dat de klant een document (voucher) ontvangt, waarmee hij bij de skiverhuur-shop zijn aanspraak op het huurmateriaal geldend kan maken en anderzijds beducht dat de reserveringsinformatie zal worden doorgestuurd naar de door de klant gekozen skiverhuur-shop.

Onmiddellijk na elke voltooide reservering stuurt SNOWELL de klant per e-mail, naar het bij de reservering aangegeven e-mail adres, de link naar zijn reservering. Via deze link kan de klant de factuur of voucher, de contactgegevens van de skiverhuur-shop, de situatieschets en de openingstijden uitprinten.

 omhoog

3. Diensten van de skiverhuur-shop

De skiverhuur-shop is verplicht om alle reserveringen aan te nemen en de klant met het geboekte huurmateriaal en aanverwante artikelen uit te rusten. Het feitelijke contract komt uitsluitend tussen de klant en de skiverhuur-shop tot stand en ontstaat bij het in ontvangst nemen van het huurmateriaal of het in gebruik nemen van de aanverwante artikelen.

 omhoog

4. Huurmateriaal en tarieven

Het huurmateriaal is verdeeld in verschillende categorieën (sterren) en leeftijdsgroepen (kinderen, jeugdigen, volwassenen). De eigenlijke selectie van merken en modellen van het ski-en snowboard materiaal vindt plaats in de plaatselijke skiverhuur-shop. De aanvullende informatie per persoon (leeftijd, lengte, schoenmaat, gewicht, niveau, het hoofdomvang) in de selectie van het huurmateriaal zijn niet bindend. Ze dienen alleen ter informatie voor de sportshop om het huurmateriaal klaar te kunnen zetten.

De prijzen zijn inclusief alle belastingen en heffingen die op dat moment van toepassing zijn. De tarieven kunnen worden weergegeven in CHF en EUR, en ook dienovereenkomstig worden betaald. Prijsverschillen tussen de skiverhuur-shop en SNOWELL kunnen door te late of onjuiste aangiften van de skiverhuur-shop ontstaan. Deze vallen buiten de invloedssfeer en de aansprakelijkheid van SNOWELL.

 omhoog

5. Familie- en kinderaanbiedingen

SNOWELL heeft speciale aanbiedingen voor families zoals „kinderen t/m 10 jaar huren gratis“ en „gratis helm voor kinderen en tieners“. Deze aanbiedingen zijn individueel en worden bij elke skiverhuurwinkel vermeld. SNOWELL heeft speciale aanbiedingen voor families zoals „kinderen t/m 10 jaar huren gratis“ en „gratis helm voor kinderen en tieners“.

Deze aanbiedingen zijn individueel en worden bij elke skiverhuurwinkel vermeld.
Het bij de skiverhuurwinkel aangegeven kind-gratis-aanbod is geldig onder de volgende voorwaarden:

Het gratis aanbod voor kinderen geldt NIET bij de huur van alle soorten schoenenverhuur, rodel/slee, veiligheidsuitrustingen en huur van een skidepot.

Alle geboekte kinderen t/m 14 jaar (in Frankrijk + Andorra t/m 13 jaar) ontvangen de helm voor de huurperiode gratis!

 omhoog

6. Reserveringskosten

SNOWELL berekend naast de tarieven, een reserveringstoeslag van EUR 1.00 - EUR 3.00 of CHF 2.00 - CHF 5.00. De berekening is gebaseerd op de huurperiode. De reserveringstoeslag wordt berekend per reservering / boeking. Het aantal personen op de reservering is niet van invloed op de berekening van de reserveringstoeslag.

EUR 1.00 / CHF 2.00 bij een boeking van 1-2 huurdagen
EUR 2.00 / CHF 3.50 bij een boeking van 3-4 huurdagen
EUR 3.00 / CHF 5.00 bij een boeking vanaf 5 huurdagen

 omhoog

7. Betaling

7.1. SNOWELL biedt de klant de mogelijkheid aan om te betalen door middel van overmaking op een bankrekening van SNOWELL. Deze mogelijkheid wordt alleen weergegeven bij reserveringen die 7 dagen voor de eerste huurdag afgesloten zijn. Na de reservering ontvangt de klant per e-mail de link naar de uitdraai van zijn factuur met de vermelde bankrekening. Zodra de volledige betaling is ontvangen door SNOWELL, stuurt SNOWELL de klant per e-mail de link naar zijn vouchers.

7.2. Verder kan de totaalprijs van de reservering met VISA, Mastercard, V Pay, Masterpass, Carte Bleu, iDeal, Bancontact, Klarna (vroeger Sofortüberweisung) of Postfinance voldaan worden. De afwikkeling van de betaling wordt gedaan via een externe payment provider (SIX Card Solutions AG/Saferpay). SNOWELL is een PCI DSS gecertificeerd bedrijf en bewaart dus geen betalingsgegevens. Bij betaling zoals onder 6.2. beschreven ontvangt de klant via e-mail de link om de voucher te kunnen uitprinten.

In het geval van latere aanpassingen van de boeking of restitutie is SNOWELL, in overleg met de klant, bevoegd het ontstane verschil op het creditcard account te debiteren of te crediteren.

 omhoog

8. Waardebon

Door gebruik te maken van de waardebonnen van SNOWELL accepteert de waardebonhouder de volgende algemene en aanvullende waardebon-voorwaarden, waarbij naast deze voorwaarden, de algemene reserveringsvoorwaarden van SNOWELL International AG van toepassing zijn.

8.1. Algemene voorwaarden
8.2. Aanvullende voorwaarden voor de gratis-waardebonnen
8.3. Aanvullende voorwaarden voor waardebonnen van het SNOWELL-BONUS-PROGRAMMA
8.4. Aanvullende voowaarden voor het kopen van cadeaubonnen

 omhoog

9. Reservering / factuur | Voucher

Met de voltooiing van de reservering, bevestigt de klant de juistheid van de door haar gemaakte reservering en alle daarin opgenomen gegevens. De reservering is geldig vanaf het moment dat SNOWELL de bevestiging per e-mail verzonden heeft met de link naar de uitdraai van de factuur of voucher aan de klant.

De klant is na zijn reservering vervolgens verplicht, de op het internet en per e-Mail toegezonden factuur en/of voucher direct op juistheid te verifiëren. Afwijkingen in de reservering dienen per ommegaande aan SNOWELL te worden gemeld. Zijn er geen afwijkingen dan is de reservering ook geldig en bindend voor de klanten. Voor ingebruikname van de geboekte diensten dient de klant uitsluitend de voucher te tonen en af te geven in de skiverhuur-shop.

 omhoog

10. Wijziging of annulering van de reservering voor begin van de huurperiode

De klant kan tot 3 dagen voor inontvangstname, van zijn huurmateriaal of het in gebruik nemen van aanverwante artikelen, de reservering tijdelijk en inhoudelijk, zonder extra kosten, laten veranderen. De verandering dient schriftelijk of telefonisch aan SNOWELL te worden bevestigd.

Annulering van een reservering moet 1 dag vóór het begin van de huurperiode schriftelijk worden gemeld aan SNOWELL. SNOWELL berekend voor de annulering van een reservering, annuleringskosten van EUR 25.- per geboekte persoon. Het verschil tussen het betaalde bedrag minus de annuleringskosten worden aan de huurder direct gerestitueerd.

SNOWELL adviseert, gelijktijdig met de reservering een annuleringsgarantie van 5% van de huurprijs af te sluiten. Deze annuleringsgarantie dekt de annuleringskosten. In het geval van een garantie wordt dit bedrag en de reserveringskosten door SNOWELL ingehouden. De huurprijs wordt 100%, per ommegaande aan de klant gerestitueerd.

Ongunstige weersomstandigheden of andere belemmeringen, die niet binnen de invloedssfeer van SNOWELL liggen, geven geen recht op restitutie. Indien het geboekte huurmateriaal door de klant te laat, of om andere redenen niet in ontvangst wordt genomen of voortijdig terug wordt gebracht, kan SNOWELL van een restitutie afzien.

 omhoog

11. Wijziging of annulering van de reservering na het begin van de huurperiode

Als de annulering plaatsvindt op de eerste dag van de huurperiode of daarna, worden annuleringskosten ter waarde van 100% van het geboekte materiaal of de geleverde service in rekening gebracht.

In geval van ziekte of ongeval van de klant tijdens de huurperiode, kann een gedeeltelijke terugbetaling van de huurprijs alleen plaatsvinden als aan de volgende voowaarden is voldaan:

Hierna ontvangt de klant een pro rata terugbetaling van de betaalde huurprijs. Als in de boeking gebruik is gemaakt van de kind-gratis-aanbieding, dan wordt bij wijzigingen van de huurperiode van het materiaal voor volwassenen het kind-gratis-aanbod ongeldig of moet het worden betaald (zie punt 5).

 omhoog

12. Inontvangstname en teruggave van het huurmateriaal

Het inontvangstnemen van het huurmateriaal door de klanten dient te gebeuren op de 1e huurdag bij de skiverhuur-shop welke is aangegeven op de voucher. Indien gewenst kan de klant het huurmateriaal op de dag voor de eerste huurdag vanaf 16:00 uur ophalen, in Frankrijk en Andorra vanaf 17:00 uur (uitgezonderd nachtskiën). Bij het afhalen van het huurmateriaal in de skiverhuur-shops dient de klant een officieel identiteitsbewijs met foto (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) alsook zijn voucher voor te leggen en gaat ermee akkoord dat van deze documenten een kopie kan worden gemaakt.

Teruggave van het huurmateriaal dient te gebeuren op de laatste dag van de overeengekomen huurperiode voordat de sportshop sluit. De klant moet zichzelf informeren over de sluitingstijden van de skiverhuur-shop. In het geval van een langer gebruik van het huurmateriaal wordt het verschil tussen de daadwerkelijk gebruikte huurperiode en de gereserveerde en betaalde huurperiode berekend naar de ter plaatse geldende huurvoorwaarden. Dit verschil dient direct ter plaatse te worden voldaan.

 omhoog

13. Ruilen / wisselen van huuruitrusting

Wisselen van het huurmateriaal in de skiverhuur-shop, tijdens de duur van de huur, in een hogere categorie alsook het omwisselen van ski naar snowboard of omgekeerd is in de meeste skiverhuur-shops mogelijk. Hiervoor gelden de desbetreffende huurvoorwaarden van de skiverhuur-shop ter plaatse. Bij het omwisselen naar een lagere (prijs)categorie ontstaat geen recht op restitutie / reductie van de reeds voldane huurprijs.

 omhoog

14. Verzekering

Een verzekering tegen aansprakelijkheid, schade, materiaaldefect, diefstal, etc. is NIET inbegrepen in de huurprijs. De klant dient hiervoor zelf te zorgen. SNOWELL zelf sluit uitdrukkelijk geen verzekeringen af. Inzake verzekeringen gelden de plaatselijke (huur)voorwaarden van elke skiverhuur-shop.

 omhoog

15. Disclaimer

SNOWELL is slechts aansprakelijk voor schade die het reserveringsproces betreffen. SNOWELL ziet zichzelf puur als een reserveringscentrale. Omdat tussen de eindklanten en SNOWELL geen huurcontract tot stand komt en SNOWELL niet belast is met de vervulling van een dergelijk huurcontract of anderszins daarop invloed heeft, kan SNOWELL niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, schade, ongevallen etc. Dergelijke claims dienen uitsluitend aan de desbetreffende skiverhuur-shops te worden voorgelegd. Iedere aansprakelijkheid voor lichte nalatigheid is uitgesloten.

 omhoog

16. Privacyverklaring

Persoonlijke gegevens die door de klant bij de reservering worden opgegeven, worden in overeenstemming met de geldende nationale en Europese regels inzake gegevensbescherming, uitsluitend voor de verwerking van de reservering gebruikt. SNOWELL waarborgt de vertrouwelijkheid van de gegevens en zal deze niet verkopen, verhuren of anderszins ter beschikking stellen aan derden. Persoonlijke gegevens worden alleen voor de voorbereiding van het huurcontract en het klaarzetten van het huurmateriaal / aanverwante artikelen aan de skiverhuur-shop doorgegeven. Meer, en gedetailleerde informatie over onze Privacyverklaring kan worden nagelezen op www.snowell.com .

 omhoog

17. Voertaal

De voertaal die wordt gebruikt bij juridische geschillen is het Duits. Alle vertalingen in andere talen dienen als doel om onze klanten te informeren. De contractueel bindende versie is opgesteld in het Duits.

 omhoog

18. Jurisdictie

Op alle juridische geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met reserveringen via www.snowell.com is uitsluitend Liechtenstein recht van toepassing. De bevoegde rechtbank is gevestigd in Vaduz.

SNOWELL International AG, in december 2017

Visa Mastercard ideal Klarna MasterPass PostFinance CB VPay Bancontact

Boekingsinformatie: © SNOWELL International AG | Duxgass 25 | 9494 Schaan | Telefoon: +423 239 61 81 | E-mail: info@snowell.com